Hệ thống cho thuê nhóm facebook giúp tiếp cận triệu khách hàng. … viên, chủ shop muốn đăng bài hiển thị lên nhóm thì đăng ký thuê nhóm

Nhận Livestream Thuê

Kinh doanh thời trang nếu chỉ đăng bài bán hàng trên trang cá nhân hoặc tạo fanpage thì bạn đang tự giới hạn phạm vi khách hàng của mình. Nếu bán trên các kênh kia, khách hàng chủ yếu là …